ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 
    ระดับชั้น/ห้อง
นร.ชาย
นร.หญิง
รวมทั้งหมด
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
290
631
921
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
264
651
915
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
226
638
864
 
 
รวมทั้งสิ้น
780
1,920
2,700
 
[No canvas support]